Brukere

Opprette brukere

Oppsett av brukere, finner man under "innstillinger" og "brukere". Her kan man invitere flere brukere inn i systemet. Tilgangsstyring kan man sette opp under "Roller". Man er automatisk administrator, dersom det ikke defineres noe roller til brukeren.

Brukeren man inviterer inn Uni Economy, vil da få en epost med lenk til Uni Economy. Brukeren setter da opp eget brukernavn og passord.

NB! Dersom man bruker Uni Economy timeregistrering - så må "brukeren" inviteres inn i selskapet først. 


 

 

image2018-7-18_13-21-52.png

 

 

Team – Til Bruk i timeregistrering og fakturamottak

image2018-7-18_13-33-5.png

 

Man setter opp "team" for å separere godkjenninger av timeregistreringer eller fakturamottak på ulike avdelinger. "Team" finner man igjen under: "innstillinger" og "team". Man bør sette opp brukere (se oppsett for brukere) først, så legger man inn disse brukerene under "team". Det bør være en leder eller en "godkjenner" i hvert team. De som ikke godkjenner kan få ansvaret "medlem". 

Kundesenteret

Kundesenteret

Uni Economy Kundesenter tilbyr en rekke tjenester som skal bidra til at våre brukere opplever størst mulig verdi av å bruke av Uni Economy. Vi som jobber i Kundesenter har lang og bred erfaring fra å bistå Uni Micro-kunder, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å hjelpe kundene våre.

Vi ønsker å være tilgjengelige, fleksible, relevante og proaktive. Vi ønsker å tilby kompetanse på både system og fag - når du trenger det. På denne siden vil du finne alt du trenger for en smidig oppstart i nytt system. 

Opplæringsfilmer

Opplæringsfilmer

Hundrevis av korte filmsnutter om funksjoner og funksjonalitet er tilgjengelig. Vi jobber hele tiden med å utarbeide nye filmer for å sikre at du enkelt kan holde deg oppdatert og lære nye funksjoner. Målet vårt er at du alltid skal kunne se en 30-sekunders relevant video om det du jobber med. I menylinje øverst til høyre i systemet på www.unieconomy.no finner du Hjelp. I nedtrekkliste i Hjelp finner du opplæringsvideo relatert til skjermbilde du står i. Se også http://app.cimple.no/unimicro/ for å søke i alle tilgjengelige opplæringsvideoer.

Opprett firma

Opprett firma

Gå til https://unieconomy.no/#/init/sign-up og registrer ditt firma og fyll ut kontaktinformasjonen din. 

Du vil motta en en epost fra oss der du bekrefter at epost-adressen din er korrekt. En lenke i eposten vil ta deg videre til avsluttende registrering der du velger ditt eget brukernavn og passord. 

Du er nå registrert og kan logge deg inn på https://unieconomy.no

Firmainnstillinger

Velg Innstillinger og Firmaoppsett. Fyll inn nødvendig kontaktinfo på selskapet. Opplysninger om selskapet kan også hentes ned fra Brreg. Velg aktiv regnskapsår, kryss av mva pliktig og foretaksregistrert.

firmainns.png

Åpne felter som er nødvendig å fylle inn, er for eksempel driftskonto, skattetrekkskonto og lønnskonto. Lønnskonto kan være tomt, dersom man ikke bruker lønnskonto til å utbetale lønn, men driftskonto istedet. Husk å definere antall kredittdager for utgående fakturaer, antall kredittdager blir standard kredittdager for alle kunder. Har man behov for å endre antall kredittdager på en kunde, kan man gjøre det under "Salg" og finne frem den spesifikke kunden - også endre det der.

Vis KID på fakturablankett skal være på, dersom du skal ta i bruk Autobank eller OCR. 

firmainn 2.png

Nummerserier

Oppsett for nummerserier finner man under firmaoppsett og nummerserier, hvordan man setter opp nummerserier varierer fra bedrift til bedrift. Det er ikke nødvendig å sette opp alle 6 nummerserier (som visst på bildet), dersom man ikke har behov for det. Men vær oppmerksom på nummerserien "faktura bilag (salg), hvis man har valgt at nummerserien ikke skal være lik eller lik fakturanr, så kan ikke dette endres på etter lagring.

image2018-7-18_12-54-32.png

 

 

Altinn

Sjekk disse punktene i Altinn, før man setter den opp i Uni Economy: 

 • Datasystemet må registreres i Altinn, slik at du får tildelt et ID-nummer.

Datasystemet registreres under menyen Profil → Avanserteinnstillinger → Datasystem

 • Du må ha rettighet til å sende inn gjeldende skjema/tjeneste. 

Du kan sjekke hvilke roller du har underSkjema og tjenester du har rettigheter til. Mangler du rettigheter, må du få disse delegert: https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/

 • I noen tilfeller må man oppgi innloggingsinformasjon

Innloggingsinformasjonen som benyttes via et datasystem, er registrert under hovedmenyenProfil → Avanserteinnstillinger → Innloggingsinformasjon.

 Aktivere  Altinn

image2018-7-18_13-5-5.png

 

 

ID' nummeret fra Altinn legges under instillinger og Altinn. Er man fortsatt i tvil på hvordan man skal settes Altinn skal settes opp, så kan man trykke på linken: "Har du ikke Id eller er usikker på om systemet er satt opp mot Altinn" eller ta kontakt med Altinn for videre bistand. 

Dimensjoner

For å sette opp dimensjoner i Uni Economy, kan man trykke på "Dimensjoner" - "Dimensjonsinnstillinger. Det er allerede lagt inn "prosjekt" og "avdeling" som standard i Uni Economy. Har man behov for flere dimensjoner, så trykker man på "ny dimensjon". 

image2018-7-18_13-11-45.png

 

 

Slik gjør du dersom du vil konvertere fra Uni Økonomi

NB! Du må sette opp generelle firmainnstillinger og nummerserier før du setter i gang en import av data.

Vi håper at veiledningene skal hjelpe deg til å få dine data trygt overført. Dersom du har behov for å få bistand for dataoverføringer så er prisen 1190 kr timen. 

 

Kontroll punkt før du begynner med SAF-t import fra Uni Økonomi V3:

 • Installer plugin for prosjekt og avdeling i V3.
 • Regnskapet må være avstemt for bilagsdifferanser .
 • SAF-t import tar kun 1500 eller 2400 kontoer, dvs hvis du bruker andre samlekontoer, må disse endres til 1500 eller 2400.
 • Kontroller at hovedbok og reskontro stemmer med hverandre.
 • Mva bør være oppgjort.
 • Nummerserie oppsett i Uni Economy bør være lik den i V3.
 • Kontroller saldobalanse, reskontro åpneposter, kunde, leverandørdata og nummerserier etter import.

Slik gjør du: 

Installere fil – Last ned denne filen

Passord: ota588

tannhjul.png

SAF-T fra V3

Installasjon av plugin for prosjekt og avdeling

Installasjon av plugin for prosjekt og avdeling i V3

For å eksportere regnskapstransaksjoner med avdeling og prosjekt, må du først laste ned og installere en plugin. Du må være administrator bruker på din pc for at denne installasjon skal være suksessfull.

Ta kontakt med din IT leverandør, dersom du er usikker på hvordan du skal installere denne plugin.

 

Kontroll av bilagsdifferanser fra V3

image2018-7-25_9-11-18.png

For at SAF-t eksporten skal ta med seg alle transaksjoner i regnskapet, må regnskapet være fri for bilagdifferanser. Med en kontrollsjekk vil man kunne se om det ligger differanse i regnskapet. 

Gå inn på Regnskap - forespørsel og kontrollbilde. Kontroller om det er noen differanse i balanse og resultat, debitor hovedbok og debitor reskontro, kreditor hovedbok og kreditor reskontro.

Dersom det foreligger bilagsdifferanser. Kan man gå inn i rapporter og se hvilket bilag det er differanse på.

image2018-7-25_9-16-37.png

 

Gå inn på regnskapsmodulen, rapporter - mappen avstemming og rapporten bilagsdifferanse. Dersom det ligger differanse, må du korrigere i regnskapet først. 

Eksport av SAF-t  filer fra V3

image2018-7-25_9-21-23.png

NB! Før du gjør dette bør mva være ferdig oppgjort.

Gå inn på regnskap og periodiske rutiner, trykk på eksport og eksport SAF-t, velg et filområde og trykk på eksporter fil.  

Sjekk på nummerserier i Uni Economy

image2018-7-25_9-42-4.png

 

For å sette opp nummerserier, finner du nummerserie oppsettet under innstillinger og nummerserier. Nummerserie oppsettet bør være lik den som ligger i V3. 

 

Import til Uni Economy

image2018-7-25_9-44-39.png

 

Trykk på innstillinger, jobber og saft import. Trykk deretter på last opp fil, velg den SAF-t filen du ønsker å importere. Husk å velge den eldste året først. 

Trykk på start import. 

image2018-7-25_9-48-3.png

 

Eldste året må importeres først. Du vil da få opp et nytt vindu. Trykk på opprett åpningsbalanse og behold kunde og leverandørnummer. Trykk på ok. 

image2018-7-25_9-50-46.png 

 

For inneværende år huk av opprett åpningsbalanse, kryss av behold kunde og leverandørnummer. Trykk da på ok. 

Spesialtilpasninger i Uni Economy

Spesialtilpasninger i Uni Økonomi - kan spesialtilpasninger fås med over til Uni Economy?

Det er mulig å lage spesialtilpasninger til kunder, men de må som rapporter, kjøpes på nytt fra og utvikles av konsulenter fra Uni Economy Kundesenter. Det er usikkert om du kan få alle tilpasninger som du har i Uni Økonomi , det må vurderes case by case.

Konvertere fra andre økonomisystemer?

 1. Dersom dere ønsker å importere en Saf-t import fra andre økonomisystemer bør dere høre med oss før en import, så kan vi kvalitetssikre at importen blir korrekt. Merk: Det er mulig å konvertere fra Mamut, men det er kun hovedbok en får med seg. Filen har ikke med seg eksport av reskontro, så denne må legges inn manuelt. 

 2. Import av faste registre som kunder, leverandører og vareregistre fra Excel? Vi jobber med å få en brukervennlig importfunksjon fra flatfiler slik som «.xlsx, .csv, sdv, txt.» Alternativt kan det importeres kunder og vareregister via webhooks og eks. Google Sheets, eller via Uni Økonomi. 

 3. For import av lønnsdata fra andre systemer, må virksomhet- og ansattopplysninger eksporters ut i XML-format. For å lese disse inn i Uni Economy vil du i tillegg trenge en setup-fil som du får ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

   


   

Integrasjoner

Regnskap

I regnskap kan man aktivere OCR tolk (faktura tolk), epost og EHF under "innstillinger" - "firmaoppsett" og elektroniske faktura.

Aktiverer vi "epostmottak" vil man få en epostadresse, der inngående fakturaer og bilag kan sendes til. Fakturaene og bilagene blir da lagret i Uni Economy for videre behandling under fakturamottak eller bilagsregistrering. 

Aktiverer vi OCR tolk (faktura tolk) og EHF, blir man bedt om å legge inn bruker og firmaopplysninger, deretter blir man henvist til markedsplassen for å kjøpe produktet. 

Aktivere e-post

Aktivere EHF

 image2018-7-18_13-51-39.png

 

 

 

 

Aktivere Autobank

Autobank er automatisk filutveksling mellom Uni Economy og din bank.

Før du aktiverer autobank i Uni Economy  du ha en gyldig OCR og Remitteringsavtale med banken din. Vær obs på at det kun er Administrator som kan sette opp autobank for selskapet.

 

Steg 1:

Gå til Markedsplass og velg Autobank:

2018-08-07_20-07-51.jpg

 

 

Du vil her få informasjon om pris og kan velge å abonnere på autobank ved å klikke på «kjøp»:

(Kjøp fra markedsplass vil kun gjelde selskapet som du står i)

2018-08-07_20-09-50.jpg

 

 

Steg 2:

Når du har valgt tilleggsproduktet autobank fra Markedsplass, vil du få opp et nytt menyvalg i Bank-modulen:

2018-08-07_20-15-53.jpg

 

 

Klikker du på «Ny autobankavtale» starter veiviseren for ny autobankavtale:

2018-08-07_20-18-10.jpg

Les igjennom avtalevilkår for bruk av autobank. For å komme videre til neste steg må du godta vilkår og avtaler.

 

Du må deretter krysse av for om du ønsker å benytte autobank for utbetalinger, innbetalinger, eller begge:

2018-08-07_20-19-50.jpg

Fyll ut skjema:

2018-08-07_20-23-34.jpg

Passord må inneholde minst 3 av 4 av kriteriene: Stor bokstav, liten bokstav, tall og tegn. Dette passordet brukes ved sending av filer, og opprettelse av nye bankbrukere. Derfor bør ikke dette være samme passord som benyttes for pålogging av Uni Economy.

 

Sjekk at opplysningen er korrekt, og velg deretter fullfør.

2018-08-07_20-28-10.jpg

Steg 3:

Når oppkoblingen er gjort mottar dere en epost fra Zdata med informasjon om videre fremdrift, og et skjema som må signeres og returneres til bank. Dersom dere aktiverer autobank for flere selskaper, må dere være obs på at rutinene kan variere fra bank til bank.

Når skjema er fylt ut og sendt banken, registrerer banken oppkoblingen. Når avtalen er aktiv sender de beskjed til Zdata som deretter sender en bekreftelse til dere om at avtalen er godkjent og klar for bruk.

Bank - utbetaling


Bank

Manuell remittering/betaling

Innbetalingsfiler

For å hente innbetalingsfiler.

Filen hentes da til et lokalt område på maskinen som filen fra banken er lastet ned til.

Se firmainnstillinger for aktivering av KID

image2018-8-12_15-0-43.png

 

Remitteringsfiler 

For å sende remitteringsfiler

Filen lastes ned til katalogen – nedlaster.

Filen hentes opp i nettbanken

image2018-8-12_15-2-17.png

 

Kom-i-gang webinar

Kom-i-gang webinar

 

Meld deg på vårt Kom-i-gang webinar. Dette er kostnadsfritt og varer i 45 minutter. 

Påmelding og mer informasjon

shopping.jpg

Support

Support

Support

Brukersupport er inkludert i abonnementet for Uni Economy. Fagsupport, teknisk support, kurs, feilretting (ikke programfeil), tilpasninger og generell konsulentbistand er ikke inkludert i support, og er tilleggstjenester som må bestilles separat. 

Har du spørsmål til support, kan du kontakte oss på flere måter:

Hjelp i systemet

I menylinje øverst til høyre i systemet på unieconomy.no finner du Hjelp. I nedtrekksliste i Hjelp finner du Kundesenter og herfra kan du opprette supportsak 

Epost 

Vi er også tilgjengelig på epost: support@unieconomy.no Saken vil bli tilgjengelig for deg i din kundeportal. 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×